คอร์สเพื่อการพัฒนา จากครีเอทีฟ เทรนนิ่ง


 • 240-S.jpg
  สุดยอดพนักงาน ยุค 4.0 คอร์สเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในธุรกิจ ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็ว พนักงานต้องได้รับการพัฒนาให...

 • TIMEMANAGEMENT-L-02.jpg
  คอร์ส Time Management บริหารเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่า ทำอย่างไรจะให้ไปถึงเป้าหมายในเวลาที่ตั้งไว้ ด้วยคอร์สTime Management ที่เพิ่มศักยภาพในการบริหารเวล...

 • PBSS.png
  Problem Solving Skill for Leader •ผู้นำอาจถูกเรียกร้องให้สั่งการให้ผู้อื่นดำเนินการแก้ไขปัญหา "ขายไอเดีย” ให้กับผู้อื่นหรือร่วมกันดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับความเห็นแก่ตัวของผู้อื...

 • MINDMAP.png
  MINDMAP เสริมความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิดในสมอง แปลงเป็นภาพความสัมพันธ์ของเหตุและผล ช่วยให้มองเห็นงานในภาพรวม มองเห็นผลที่จะเกิดจากการตัดสินใจ สามารถสร้างวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ ห...

 • MODERN LEADER.png
  MODERN LEADERSHIP ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของงานและองค์กร การเป็นผู้นำสามารถสร้างขึ้นได้ จากการใช้ความพยายามและการทำงาน พร้อมปรับทัศนคติให้ถูกต้อง จึงเป็นเรื่อ...
Visitors: 1,326