สุดยอดพนักงาน ยุค 4.0

    สุดยอดพนักงาน ยุค 4.0

     คอร์สเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานทุกระดับในองค์กร

 • เมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในธุรกิจ ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็ว
 • พนักงานต้องได้รับการพัฒนาให้รู้ทันเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพของงานในหน้าที่ได้
 • ทุกคนต้องเข้าใจการบริหารเอกสารยุคใหม่ที่เป็นแบบออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลสำคัญ
 • ไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไร พนักงานทุกคนคือ User ผู้ขับเคลื่อนระบบในองค์กร
 • พนักงานของท่านทราบหรือไม่ว่าข้อมูลคือทรัพยากรอันมีค่ายิ่งขององค์กร
 • เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานและขององค์กร

  วิทยากร : อ.วิน จิราวัฒน์  

 
 

 

ติดต่อขอรายละเอียด และจองที่นั่งได้ที่ 02-013-1829 หรือ 081-4064374             

Line: @creativetraining

 


 • TIMEMANAGEMENT-L-02.jpg
  คอร์ส Time Management บริหารเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่า ทำอย่างไรจะให้ไปถึงเป้าหมายในเวลาที่ตั้งไว้ ด้วยคอร์สTime Management ที่เพิ่มศักยภาพในการบริหารเวล...

 • PBSS.png
  Problem Solving Skill for Leader •ผู้นำอาจถูกเรียกร้องให้สั่งการให้ผู้อื่นดำเนินการแก้ไขปัญหา "ขายไอเดีย” ให้กับผู้อื่นหรือร่วมกันดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับความเห็นแก่ตัวของผู้อื...

 • MINDMAP.png
  MINDMAP เสริมความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิดในสมอง แปลงเป็นภาพความสัมพันธ์ของเหตุและผล ช่วยให้มองเห็นงานในภาพรวม มองเห็นผลที่จะเกิดจากการตัดสินใจ สามารถสร้างวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ ห...

 • MODERN LEADER.png
  MODERN LEADERSHIP ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของงานและองค์กร การเป็นผู้นำสามารถสร้างขึ้นได้ จากการใช้ความพยายามและการทำงาน พร้อมปรับทัศนคติให้ถูกต้อง จึงเป็นเรื่อ...
Visitors: 1,326