การบริหารเวลา : Time Management

คอร์ส Time Management บริหารเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่า ทำอย่างไรจะให้ไปถึงเป้าหมายในเวลาที่ตั้งไว้ ด้วยหลักสูตร Time Management ที่จะเพิ่มศักยภาพในการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ด้วยวิธีคิดและเทคนิคที่ทันสมัย

การบริหารการเวลา เป็นกระบวนการในการวางแผนและใช้เวลา ,การควบคุมการใช้เวลาในกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล ผู้ที่บริหารเวลาได้ดี จะสามารถทำงานได้มากกว่าในเวลาเท่ากัน มีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่า

ผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีความสามารถในการบริหารเวลา ด้วยทัศนคติเชิงรุกในณะเดียวกันต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ สร้างบทบาทผู้นำในองค์กรและมีการการบริหารเวลาที่ดี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพฃองตนเอง

 

 • สัมนาวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23  จองสัมมนาได้ที่ 02 013-1829 หรือ 09595 87861             

        Line ID:@creativetraining

 


 • 240-S.jpg
  สุดยอดพนักงาน ยุค 4.0 คอร์สเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในธุรกิจ ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็ว พนักงานต้องได้รับการพัฒนาให...

 • PBSS.png
  Problem Solving Skill for Leader •ผู้นำอาจถูกเรียกร้องให้สั่งการให้ผู้อื่นดำเนินการแก้ไขปัญหา "ขายไอเดีย” ให้กับผู้อื่นหรือร่วมกันดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับความเห็นแก่ตัวของผู้อื...

 • MINDMAP.png
  MINDMAP เสริมความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิดในสมอง แปลงเป็นภาพความสัมพันธ์ของเหตุและผล ช่วยให้มองเห็นงานในภาพรวม มองเห็นผลที่จะเกิดจากการตัดสินใจ สามารถสร้างวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ ห...

 • MODERN LEADER.png
  MODERN LEADERSHIP ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของงานและองค์กร การเป็นผู้นำสามารถสร้างขึ้นได้ จากการใช้ความพยายามและการทำงาน พร้อมปรับทัศนคติให้ถูกต้อง จึงเป็นเรื่อ...
Visitors: 802