MODERN LEADERSHIP

MODERN LEADERSHIP

 ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของงานและองค์กร การเป็นผู้นำสามารถสร้างขึ้นได้ จากการใช้ความพยายามและการทำงาน พร้อมปรับทัศนคติให้ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้

 หลักการที่ทำให้เป็นผู้นำนั้นประกอบด้วย การรู้จักตนเองและปรับปรุงตัวเอง รู้จักตัวเอง พร้อมนำองค์กรสู่สิ่งใหม่ ด้วยความรับผิดชอบและมีการวางแผนในการดำเนินงานเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนในองค์กร และเข้าถึงพนักงานในองค์กรด้วยความเข้าใจ สามารถสื่อสารกับคนในองค์กรได้ง่าย เป็นกุญแจก้าวไปสู่ความสำเร็จ

 

สนใจคอร์สของ Creative Training ติดต่อขอรายละเอียดและจองที่นั่งได้ที่ 081-4064374 หรือ 

 Line:@creativetraining

 

 

 

 

 

Visitors: 1,326